DTP czyli Desktop Publishing

  • Łamanie i skład książek, czasopism, albumów, katalogów i innych publikacji.

  • Przygotowanie publikacji do druku i internetu.

  • Konwertowanie książek do formatu e-book (pdf, epub, mobi).

  • Publikacje interaktywne z animacjami, wideo, audio, aktywnymi linkami itp.

Maciej Borowczak
borowczakmaciej@gmail.com
tel. 508 056 546